News from Ekofisk barnehage, Tananger, Norway

Published 09.11.2013

Ekofisk barnehage , Tananger, Norway, learn English with TEDDY. Teddy is sent home with a child every weekend . Teddy has packed his rucksack with a toothbrush and PJ'S . The parents of the child take photos of the weeekend activites , write in a book which is then read in the group on monday mornings.

Hei Julie

Jeg har videresendt bilder fra Teddy som er på overnatting hos barna i barnehagen.
Hver helg er han med et barn hjem på overnatting. Han har egen sekk med tannkost og pysjamas.
Oppi sekken ligger også et kamera som de bruker for å ta bilder av ting de gjør i helgen. Det ligger også en bok, der de skriver ned det de har gjort - og dette leses opp for de andre barna i samlingen på mandag.

Skal hilse så masse fra alle her og vi er blitt så glade i Teddy.
Therese Abrahamsen
Daglig leder i Ekofisk Junior
 

Nordnes sheltered workplace in Bergen, Norway, makes our Teddy bags .

Skillful workers at the Nordnes sheltered workplace in Bergen, Norway are busy making our Teddy BagsThe yellow material bag for the teaching materials, Starting English with Teddy, is produced at the Textile department at this company. The company has a goal to include disabled people into working life. To participate in this work gives each individual a chance to have a good quality of life. There are four values in this company that is known to all their employees: Quality, respect, responsibility and courage.

The publisher and author would like to take this opportunity to thank the people involved for their excellent services and skills in making these bags for the Teddy materials.
More about Nordnes verksteder AS

Hva skal vi med engelsk?

The Teddy material were used in this project in Olso barnehagers, 2008. The result of this project is in this book.

Denne boken er et resultat av et prosjekt i Oslo kommune om engelsk i barnehager. De brukte Teddy materiellet.

Førstelektor, Elena Tkachenko (Oslo and Akeshus University College of Applied Sciences)

''Gevinsten ved engelsk som en del av språkmiljø i barnehagen.

                                               Oslo, 10.september 2008

VELKOMMEN SOM PROSJEKTBARNEHAGE

 

”ENGELSK I BARNEHAGEN”

Hei

Dere har meldt deres interesse for å være med i pilotprosjektet ”Engelsk i barnehagen” og vi har nå vært i kontakt med de aller fleste på telefon. Dette blir veldig spennende! Prosjektet er under planlegging og er i startfasen så her blir veien til mens vi går. Dere har sikkert mange spørsmål om hva dere skal være med på og hvordan dette skal organiseres osv.. Vi kommer her med informasjon vi har så langt og vi ber samtidig gjennom denne henvendelsen å få en del opplysninger og tanker fra dere.

 

Hvem er vi?

Gro Ingunn Kaasa og Åse Bakken er engasjert av Byrådsavdelingen for kultur og utdanning til å være prosjektledere i 20%-stilling hver. Vi er begge styrere i hver våre barnehager i Bydel Frogner.

Kontaktinfo:

Gro Ingunn Kaasa, Hjelmsgate barnehage, tlf 22 46 85 36 / 901 79 820

groingunn.kaasa@bfr.oslo.kommune.no

 

Åse Bakken, Gydas vei barnehage, tlf 22 46 65 70 / 930 50 377

ase.bakken@bfr.oslo.kommune.no

Hva er bakgrunnen for prosjektet?

Ideen og invitasjonen til å delta i prosjektet kom kort tid etter byråd Torger Ødegårds studietur til Rinkeby i Sverige. Se mer på deres hjemmeside: http://www.rinkebyskolan.se/

I tillegg til det interessante ved å innføre engelsk allerede i barnehagen, ønsker også Oslo gjennom dette å være en foregangskommune på barnehagefaglig utvikling og forske mer på lek og læring i barnehagene.

Varighet?

Dette er et prosjekt som starter nå i september/oktober 2008 og vil ha en varighet til ut året 2009.

Hvem er med i prosjektet?

Vi er 12 barnehager klare til å delta. Det er; Frogner barnehage, Uranienborg barnehage, Bygården barnehage, Kongeskogen barnehage, Hjelmsgate barnehage, Gydas vei barnehage, Solbakken barnehage, Montesorribarnehagen Solsikken, Fossekallen barnehage, Davinas barnehage, Ravnkollen barnehage og Child Planet.

Målet med prosjektet?

Virksomhetens mål

  • Styrke tilbudet om strukturert språkstimulering og begrepsstimulering for førskolebarn.
  • Heve de ansattes kompetanse i dokumentasjonen av språk- og begrepsstimuleringen i barnehagen.
  • Bedre kvaliteten på innholdet i barnehagene.

Mål for prosjektet

  • Gi barna i barnehagen en viss innsikt i engelsk.
  • Økt selvtillit ved skolestart.
  • Møte foreldrenes ønsker om innhold i barnehagen.
  • Undersøke effekten av systematisk arbeid med engelsk i barnehagen.

Dere har kanskje også noen mål for prosjektet i deres egen barnehage. Disse må dere gjerne dele med oss.

 

Byrådsavdelingen har kontakt med Høgskolen i Oslo, så det er en stor mulighet for at en fra dem følger prosjektet.

 

Skal vi bruke et ferdig opplegg?

Ja! Vi har valgt å bruke opplegget ”Learning English with Teddy”, utarbeidet av Julie Monsen. Dette vil dere få gjennom å være prosjektbarnehage. Gå gjerne inn på hennes hjemmesider og les mer om det der. http://teddylanguage.no/

I prosjektet ønsker vi å prøve ut opplegget for ulike aldersgrupper, ulik størrelse på gruppene og ulik antall grupper/samlinger pr. uke. Materiellet vil være tilgjengelig for barna på avdelingen og det vil bli en stor grad av frihet til hvordan dette brukes, osv. Dette må vi komme tilbake til når dere har gitt tilbakemelding på tanker om prosjektet i egen barnehage.

Vi inviterer til KICK – OFF med Julie Monsen

Torsdag 9.oktober 2008, kl 13 – 16 i Rådhuset. Invitasjon med påmelding blir sendt ut ca 1.oktober 08. Dere vil også få en mer detaljert oversikt over prosjektet i den sendingen.

For å komme videre i planleggingen ønsker vi en del opplysninger fra dere. Frist for å sende tilbakemelding setter vi til torsdag 18.september 08. Svarene fra dere vil være med å danne grunnlaget for den videre prosjektplanleggingen. Se neste side.

Vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet sammen med dere!

Med vennlig hilsen

Gro Ingunn og Åse